top of page

Vakwerk VRO audit behaald!

Vakwerk ook nu weer positief beoordeeld tijdens de audit uitgevoerd door VRO.


Als volwaardig lid van ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) worden wij 2 keer per jaar beoordeeld door de stichting VRO. Tijdens een dergelijke audit kijkt men of wij voldoen aan de door ABU en de Nederlandse overheid gestelde eisen.


Ook nu bleek eens te meer dat Vakwerk haar medewerkers geheel volgens de gestelde eisen en normen uitbetaald. De lonen zijn allen volgens de geldende CAO, ook de pensioenregeling, de uitbetaling van het vakantiegeld, de opgebouwde reserveringen en de afdracht van de belastingen zijn geheel naar wens uitgevoerd.


Binnen Vakwerk zijn wij telkens erg trots op onze behaalde resultaten en dus ook m.b.t. deze positieve beoordeling. Complimenten aan het kantoorteam zijn dus absoluut op zijn plaats.


Commentaires


bottom of page