top of page

Het laatste nieuws

Vakwerk
Recent nieuws

Vakwerk ook nu weer positief beoordeeld tijdens de audit uitgevoerd door VRO.


Als volwaardig lid van ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) worden wij 2 keer per jaar beoordeeld door de stichting VRO. Tijdens een dergelijke audit kijkt men of wij voldoen aan de door ABU en de Nederlandse overheid gestelde eisen.


Ook nu bleek eens te meer dat Vakwerk haar medewerkers geheel volgens de gestelde eisen en normen uitbetaald. De lonen zijn allen volgens de geldende CAO, ook de pensioenregeling, de uitbetaling van het vakantiegeld, de opgebouwde reserveringen en de afdracht van de belastingen zijn geheel naar wens uitgevoerd.


Binnen Vakwerk zijn wij telkens erg trots op onze behaalde resultaten en dus ook m.b.t. deze positieve beoordeling. Complimenten aan het kantoorteam zijn dus absoluut op zijn plaats.

Afgelopen januari hebben wij wederom met succes het VCU-certificaat behaald. VCU staat voor Veiligheid-Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Het is een in Nederland ontwikkelde norm die bedoeld is voor uitzendbureaus die flexibel personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Wij zijn trots dat we ook deze keer weer op alle punten succesvol zijn beoordeeld.

Bijgewerkt op: 26 jan. 2022

Met trots mogen wij u melden dat wij tijdens de uitgebreide audit (controle) uitgevoerd door de stichting VRO enkel positieve geluiden mochten horen en wij derhalve ons lidmaatschap bij ABU mogen verlengen. Tevens blijven wij opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid en behouden wij de NEN 4400-1 normering.


Voor onze relaties en medewerkers is deze verlenging een bevestiging zaken te doen met en te werken bij een volledig gecertificeerde uitzendonderneming die voldoet aan de door de Nederlandse overheid gestelde norm.


Interesse in een samenwerking of op zoek naar een passende functie, loop dan vrijblijvend binnen op ons kantoor aan de Markt 11a te Valkenswaard.


WIJ LEVEREN .............. VAKWERK1
2
Archief
bottom of page